Τέντες

 

Σαπουνάς Κυριάκος
Συστήματα Αλουμινίου, Σιδηροκατασκευές Σκάλα Λακωνίας


 

Είναι γνωστό ό,τι μετά το πέρας των χρόνων, οι Ηλιακές Υπεριώδεις Ακτίνες γίνονται όλο και πιο βλαβερές και τα καιρικά φαινόμενα επικύνδινα. Έτσι λοιπόν πρέπει όλοι μας να αναζητήσουμε μέσα και τρόπους προστασίας από τα κλιματολογικά αυτά φαινόμενα και τις κλιματολογικές αλλαγές, για να προστατέψουμε τους εαυτούς μας και τις περιουσίες μας.

Η ανάγκη αυτή μας οδήγησε στο να σκεφτούμε καινούργιους τρόπους,ιδέες & κατασκευές που να ακολουθούν να ανταποκρίνονται και να εξελίσσονται σύμφωνα με τις καιρικές και κλιματολογικές αλλαγές και συνθήκες.

 

Παραδείγματα της δουλείας μας: